• contact@visionmate.org
  • +91 7022161111 | +91 9480588394
  • contact@visionmate.org
  • +91 7022161111 | +91 9480588394

Incharge-Eye Bank
Eye Bank Society of Rajasthan
Mobile Surgical Unit Campus
Near Muslim Musafir-Khana
M.D. Road, JAIPUR-302001
Phone: 0141-2604117; M-8559900955, 8559900953; email: ebsr_jp@hotmail.com

Sri Jagdamba Eye Bank
Shri Jagdamba Chariable Eye Hospital
Andh Vidyalaya Campus
SRIGANGANAGAR- 335 001
Phone: 0154-2464358; 2464858
Email: jkcsjavs@lkcjagdamba.com

Dr. Kulwant Gaur
Vice Preside
Shine India Foundation
AA-1, Vasundhara Vihar, Bajrang Nagar
KOTA-324001; Rajasthan
Phone: 0744-2323108
Email: drkulwant_gaur@yahoo.com